top of page

Biomaster 999 ve Biomaster 542 no’lu ürünlerimiz ,

T.C. Sağlık Bakanlığı – Türkiye Halk Sağlığı Kurumu bünyesinde “Biyosidal Ürünler Yönetmeliği Kapsamında” ürün tipi 9 için Envanter Kaydı yapılmıştır

(bu ürün tipi tüm polimer hammaddeleri kapsamaktadır).

Bu konu ile ilgili olarak yayınlanan Envanter Liste’nin, 393.sırada (BEN.0423) Biomaster 999 (toz halinde) ve 381.sırada (BEN.0411) Biomaster 542 (masterbatch)  ile ilgili bilgiyi görebilirsiniz.

Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı internet sitesinde de aynı bilgiler yayınlanmaktadır

bottom of page